Linfedema


Linfedema

Que és i en què consisteix?

El limfedema consisteix en una alteració crònica dolorosa, debilitant i progressiva que altera la qualitat de vida de les persones afectades, que es manifesta mitjançant la inflor d’una o més extremitats, podent incloure el quadrant corresponent del tòrax i altres àrees (cap, coll, mama o genitals).

Aquesta inflor és el resultat de l’acumulació de líquids i proteïnes als espais intertisulares, a causa d’una alteració de l’equilibri entre la producció de líquid limfàtic i el seu transport. En el cas que ens ocupa, limfedema secundari a càncer (especialment de mama o d’úter), és el resultat del dany causat per cirurgia i / o radioteràpia en els conductes linfátic0s i / o ganglis limfàtics. Aquesta modalitat de limfedema afecta molts pacients i produeix diversos efectes negatius tant en els aspectes físics (pesadesa, disminució de la mobilitat, sequedat cutània, inflor, disminució de la força, dolor, disconfort, major risc de desenvolupar infeccions, especialment cel·lulitis aguda i erisipela, amb necessitat moltes vegades d’ingrés a l’hospital i tractaments amb antibiòtics prolongats) amb en els psíquics (deteriorament de l’autoimatge, depressió i ansidedad) i socials (sensació d’impotència i desemparament, sentiments d’estigmatització i de la confiança en un mateix, alteració de la relacions sexuals, dificultats en les activitats i tasques del dia a dia )

Avui en dia, el lindefema secundari no és curable, si bé pot manejar efectivament si les persones afectades tenen accés a serveis adequats.