Recomanacions per càncer de mama


auto-examen-cancer-mama

Recomanacions per càncer de mama

Les dones a partir dels 50 anys s’haurien de sotmetre a una mamografia per a la detecció precoç de càncer de mama.

La mamografia pot detectar els tumors de mama en un estadi asimptomàtic o indetectable clínicament.

L’aplicació de programes de cribratge amb mamografia ha demostrat la seva efectivitat en la reducció de la mortalitat per càncer de mama.

Aquests programes han d’aconseguir la participació de les dones dels sectors socials més desfavorits i menys informats.

Un programa ben organitzat, amb un bon compliment per part de les dones, ha de donar com a resultat una reducció mitjana en la mortalitat d’almenys el 20% en dones de més de 50 anys.

Hi ha un cert consens en la recomanació d’aplicar programes de cribratge de Càncer de Mama a totes les dones de 50 a 69 anys.