Finançament

Els fons necessaris per actuar sorgiran de l’aportació dels Patrons, de les seves gestions, de la relació amb particulars i de les fundacions i empreses interessades en recolzar el desenvolupament dels objectius de la FEFOC.

Com pot participar en el projecte de la FEFOC

La FEFOC és una fundació privada, una entitat sense ànim de lucre que es finança amb les aportacions dels seus patrons, persones protectores i patrocinadores, amb les donancions, llegats, etc. La FEFOC destina totes aquestes aportacions al compliment de les seves activitats endegades a educar, prevenir, donar suport i guarir el càncer, prendre partit en la lluita contra aquesta malaltia i les seves conseqüències no tant sols en l’aspecte mèdic i científic sinó també en el social.

Si vostè vol adherir-se a la FEFOC per què creu en aquest projecte i que aquesta actuació és necessària i ajuda a moltes persones, pot convertir-se en membre com a protector i fer una aportació  tant sols una vegada o bé periòdicament de 18€, 30€, 60€ o qualsevol altre quantitat que vostè desitgi aportar enviant la seva donació directament per correu a la direcció fefoc@fefoc.org o mitjançant l’aportació bancària en el compte  2100-1358-1002-00162226 (La Caixa).

Aquestes aportacions poden fer-les en memòria o honor d’alguna persona. Si vostè ho desitja, la FEFOC es dirigirà a ells o els seus familiars expressant el seu agraïment.

Com a membre de la FEFOC rebrà, sense càrrec, les notícies setmanals de la FEFOC publicades en la nostra pàgina d’internet, l’accés al telèfon FEFOC d’ajuda, on podrà aconseguir ajuda i resposta a les seves preguntes i a les Guies d’Informació per a pacients que anem publicant.

Altres formes de contribuir

La FEFOC ha realitzat subhastes de quadres cedits gratuïtament per renombrats pintors. Vostè pot cedir-nos algun quadre, obra, de tal forma que disposem d’una certa quantitat de pintures, dibuixos, escultures…i puguem realitzar una nova exposició que aporti fons a la fundació.

També es feu una subhasta de nines Barbie, vestides pels millors dissenyadors espanyols i amb l’imprescindible suport de Mattel. Potser a vostè se li pugui ocórrer o tingui facilitat en activitats semblants que la FEFOC podria realitzar.

Hi ha grups que organitzen col.lectes en el lloc de treball per aconseguir objectius concrets de la FEFOC.

També pot pensar en el futur i deixar a la FEFOC un llegat en el seu testament.

Consulti amb el seu assessor fiscal, amb el seu advocat o amb FEFOC sobre la millor manera de contribuir.
Les seves aportacions poden tenir beneficis fiscals.

Per a més informació pot contactar amb la FEFOC al telèfon 93 217 21 82, o per correu electrònic a fefoc@fefoc.org