lluita contra el cancer


L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’e-Health com “L’ús d’informació i tecnologies de comunicació per a un millor control de la salut.

Per exemple, per al tractament de determinats pacients, fomentar la investigació, crear eines per a la educació d’estudiants, fer screening en diverses malalties, per a la supervisió de la salut pública “. Segons un estudi del Departament de la Salut Pública Britànic, el bon ús d’eHealth, va produir una reducció del 45% en els índexs de mortalitat dels pacients amb diabetis i en aquells que havia patit una parada cardiocirculatòria.

Els serveis d’eHealth són molt amplis amb tecnologia fàcilment accessible, com la consulta telefònica amb un professional d’assistència mèdica, el dispositiu per a alarma personal amb botó de pànic, dispensador electrònic de fàrmacs, mesuradors per avaluar la tensió arterial, equips electrocardiogràfics per al registre d’esdeveniments, monitors de glucosa o el pulsioxímetros per al mesurament dels nivells d’oxigen de sang.