Es tracta de realitzar un procés organitzat, sistemàtic, per mitjà del qual s’obren interrogants fundats al voltant d’una determinada problemàtica psicosocial i es busca descobrir, interpretar i validar certs fets i conceptualismes referits a aquesta problemàtica.
És per això, que aquest mètode s’aplica als pacients amb càncer, per a una millor adaptació per a ell i el seu entorn.