En el tub digestiu, còlon i recte formen part de l’intestí gros. El procés de la digestió s’inicia a la boca, amb la masticació i insalivació dels aliments i acaba en el recte i anus.
El còlon és la porció més llarga de l’intestí gros. Serveix per recuperar aigua i minerals del producte de la digestió. Emmagatzema material de rebuig, la femta. El recte funciona d’una manera semblant.

El còlon es divideix en quatre segments:
Colon ascendent, que a partir de la seva unió amb l’intestí prim (denominat cec) ascendeix pel costat dret de l’abdomen.
Colon transvers, que va des de la dreta de l’abdomen al costat esquerre.
Colon descendent, que va cap avall pel costat esquerre de l’abdomen.
Colon sigmoide, que descriu com una S. El còlon sigmoide s’uneix al recte que desemboca a l’anus.