CÀNCER DE PÀNCREES

El pàncrees és una glàndula allargada, situada al Nivell de la Primera vèrtebra de la Columna lumbar i es Estén en SENTIT from transversal el duodè (Una porció de l’intestí) Fins La melsa.

La seva FUNCIÓ és doble:

1. Funció exocrina: produir el suc pancreàtic, d’importància fonamental per a la digestió Dels Aliments.
2. funció endocrina: Producció De Diverses Hormones. Aquí considerarem El Càncer de pàncrees exocrí.
El Càncer de pàncrees (CP) és el 10 càncer a Incidència a Europa i el 8% causa de mort Per càncer. La seva incidència és del 2,6% en ambdós sexes.

– Epidemiologia

És Més Freqüent a les 6a i 7a Dècades de la vida, aire predomini en el sexe masculí (1,5 / 1). La seva Incidència és alcalde Entre les Persones de raça negra Que blanca.
La Supervivència del Conjunt de Pacients estafa CP als 5 Jahr es contacte Del 5% De Pacients. En els Casos de Diagnòstic Precoç Molt envia-Assolir Percentatges de Curació del 20-25%.

– CAUSES I FACTORS DE RISC

És Més Freqüent a Fumadors Que en cap Fumadors. Els Fumadors Més de 20 Cigarretes / dia Tenen dos Vegades Més Risc de patir.
S’ha detectat una predisposició genètica en Famílies ONU de l’estafa coneguda d’imprimació Grau afectat de CP. In Individus D’AQUESTES FAMÍLIES EL Risc De Augmenta desenvolupar CP 18 Voltes.
El CP sí Associa un Diversos síndromes genètics Entre els Que es troben els Següents: síndrome de la pancreatitis hereditària, el càncer colo-rectal hereditari no polipoide, Expressió hereditària de bcr2, Relacionat Amb càncers de mama i d’ovari, i la síndrome de Peutz- Jeghers.

– Patologia

El pàncrees si divideix en tres Porcions, cap, cua i cos. El 75% de CP si Produeixen al capdavant de pàncrees i la resta d’Entre Cos i cua. El 90% de CP fill adenocarcinomes ductals infiltrants. El llistat de correus 10% constituït AQUESTA Cel·lulars carcinomes Per acinars i pancreatoblastoma (Propis de la Infància & lt; macroscòpicament (una vista senzilla) Es Tracta de petits Tumors Envoltats d’extenses àrees de pancreatitis (Inflammation).

– Manifestacions CLÍNIQUES

Pràcticament sense fenc Diagnòstic precoç del CP. El CP productes Dolor, loss de pes, Alteracions psíquiques, diabetis (Do Aparició a UNA PERSONA no diabètica Pot Ser La Primera Manifestació de CP), Alteracions del ritme intestinal. En els CP de cos i cua del dolor del EL és la Manifestació predominant, en forma de dolors a l’epigastri (Per sobre del melic) o dorsolumbalgias (dolors a la regió dorsal baixa oa la zona lumbar). Els dolors poden comportar Alteracions psíquiques. A Ser AQUESTS Símptomes Molt inespecífics Floristeria FER Que el Diagnòstic sí retardi Mesos.
El 90% de Pacients estafa CP en el cap del pàncrees desenvolupen icterícia (el Pacient si va posant groc).
La pancreatitis (inflamació del pàncrees) Floristeria Also Ser La Primera Manifestació de l’ONU CP, de Mode especial a les Persones de Avançada EDAT Càlculs biliars pecat alcoholisme ni.

– DIAGNÒSTIC

La TAC FACILITA l’objectivació d & una massa tumoral en el pàncrees i Ajuda a establir si Es Tracta de l’ONU Cas Quirúrgic (ressecables) o no. Also permet Valorar l’Estat dels Grans Gots adjacents al pàncrees, que poden ESTAR envaïts Per El tumor o estafa trombosi secundària. La TAC permet Also Descartar metàstasi al Fetge OA DISTÀNCIA, Afectació de ganglis de Al voltant del pàncrees (peripancreáticos) o de ganglis Regionals, invasió d’Estructures al retroperitoneu i extensió Dins del peritoneu. Tot Això és essencial del tant paràgraf la Sospita diagnòstica de CP COM paràgraf avaluar do extensió i Decidir si el Cas és o no Quirúrgic. La Colangio-pancreatografía retrògrada endoscòpica i la Colangio-pancreatografía estafa ressonància magnètica proporcionen Informacions addicionals meus Útils.
Els Marcadors tumorals, el més utilitzat És El CA 19.9, fill de valor limitat Només en Com cap fill Específics del CP. No obstant, el Diagnòstic Definitiu Precisa de la biòpsia.

– DIAGNÒSTIC D’EXTENSIÓ

La Majoria Vegades si realitza l’Estudi de l’extensió Durant la intervenció quirúrgica Per El Que Moltes Vegades la Qüestió, els abans de la Cirurgia, sí Estableix Entre considerar si el Cas és o no Quirúrgic (ressecables). Per Això, els abans de la Descripció del TNM i Estadis, sí exposen els Criteris Fonamentals paràgraf Decidir la resecabilidad o no de l’ONU Pacient Determinat Sobre la base de De Les Exploracions no quirúrgiques Pres de S. i S. Cascinu Jelic, en les Recomanacions càncer paràgraf de pàncrees de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (2009). És El següent:
Tumor considerat ressecables: El Càncer SEMBLA ESTAR ENCARA confinat A El pàncrees i el Cirurgià Pensa Que podrà extirpar Tot el tumor
Locally avançat, no resecables: fenc Massa Teixit cancerós en les rodalies dels Gots sanguinis o el tumor en si total d’hectàrees Estès Més enllà del pàncrees paràgraf permetre do extirpació, Encara no sí que ha Estès 1 Òrgans Distants. La Cirurgia en solitari envia realitzar paràgraf pal · liar Símptomes o Problemes contes de com la Obstrucció del conducte biliar o del tracte intestinal.

Metastàsic:

S’ha IDENTIFICAT l’extensió d’una Òrgans a Distància i la Cirurgia en solitari envia practicar paràgraf pal · liar Símptomes o Problemes (Com a La Situacion anterior).
This Taxonomic, Basada en Dades Previs a la Cirurgia és Molt útil paràgraf planificar en Cada cas l’Estratègia a Seguir. A continuació markerte la Taxonomic TNM i en Estadis del CP:
T, tumor Primari
TX, sense establir Floristeria
T0, no Evidència fenc Primari de tumor
Tis, carcinoma in situ (Situació Molt Infreqüent)
T1, el tumor AQUESTA Limitat col pàncrees i no Supera els 2 Centímetres alcalde de diàmetre
T2, Igual, però de Més de 2 Centímetres de diàmetre
T3, el tumor s’estén un duodè, conductes biliars, del teixit de voltant l’pàncrees Però No Als Vasos sanguinis
T4, el tumor es Estén Més enllà en els Grans Gots sanguinis Propers.
N, ganglis regionals
NX, sense establir Floristeria
N0, no fenc ganglis Afectats
N1, ganglis Regionals Afectats
M, metàstasi a distància
MX, sense establir Floristeria
M0, sense metàstasi fenc
M1, metàstasi fenc

– AGRUPACIÓ A Estadis
Estadi O, TisNOMO
Estadi IA, T1, NOMO
Estadi IB, T2NOMO
Estadi IIA, T3, NOMO
Estadi IIB, T1-T2-T3, N1, MO
Estadi III, T4, Qualsevol del N, MO
Estadi IV Qualsevol del T, Qualsevol del N, M1

– TRACTAMENT

L’Objectiu és doble, per una instància de part si l’disease és resecables, extirpar ha (Estadis I i II alguns). Si No És extirpable, la Cirurgia pal · liativa envia alleujar MOLTS Problemes .
Estadis I. El Tractament consisteix en l’extirpació radical del pàncrees. Estudis Alguns apunten a l’ONU Benefici de Quimioteràpia posotoperatoria (5-fluoruracilo o Gemcitabina), o bé l’Associació de Radioteràpia Quimioteràpia estafa. Però do Eficàcia no establerta busqui AQUESTA.
Estadis II A. Si el tumor és ressecables si practica la mateixa Intervenció Que en Estadis I. Però MOLTS Pacients Tenen càncers ja irresecables. En AQUESTS ULTIMOS Casos si pal·liativa Cirurgia practica (paràgraf Prevenir l’Obstrucció biliar i / o la intestinal). Floristeria aplicar Quimioteràpia o radioquimioteràpia segons rubro el DIT paràgraf l’estadi I.
Estadis IIB i III. Majoria fill La irresecables. Es Aplica Gemcitabina i si una els 3 Mesos La Malaltia no ha progressat i el manté Malalt bon donis Estat en general, si Aplica Ràdio-Quimioteràpia., Aire Millora en la Supervivència. L’Aplicació Primer de Gemcitabina sola permet TRIAR dels Pacients Que poden beneficiar de Ràdio-Quimioteràpia. Els Que No responen als tres mesos de Gemcitabina Passen un Tractament pal · liatiu no Quirúrgic.
Estadis IV. Els resultats Pobres fill Molt. Potser el més Efectiu En Aquest Moment és Quimioteràpia estafa Gemcitabina. La seva combinació amb altres fàrmacs cap Resultats SEUS Millora.