Càncer d’anus

CÀNCER D’ANUS

Els càncers d’anus (CA) més freqüents són el carcinoma de cèl·lules escamoses i el melanoma. Es tracta d’una malaltia de baixa incidència fins fa poc.
CA, de cèl·lules escamoses. S’han estudiat moltes malalties de la regió anal que podrien actuar com predisposen o mers acompanyants: hemorroides, fissura, fístula i leucoplàsia.
En els últims anys ha adquirit una força epidemiològica seria la relació entre infeccióin amb el virus papil·loma humà, infecció pel virus de la inmunodeficiciencia humana (vegeu el capítol Càncer i Sida) i immunosupressió en persones receptores de trasplantaments i CA.

Les manifestacions clíniques més freqüents són hemorràgia, dolor, massa anal i pruïja (picor).

El diagnòstic exigeix ​​l’estudi biòpsic. La prostoscopia i l’examen de la zona amb el pacient anestesiat faciliten l’obtenció de les mostres de teixit sospitós. La classificació TNM es basa en la mida (T), afectació de ganglis regionals (N) i metàstasi (M). En CA per classificar l’afectació ganglionar es prefereix la localització i no el nombre de ganglis afectats (N1Metástasis a ganglis peri-rectals-canal anal, N2, afectació de ganglis unilaterals ilíacs interns i / o inguinals-canal anal, N3, afectació de ganglis peri-rectals i / o ilíacs interns bilaterals o inguinals-canal anal.

Després d’anys de practicar escissió quirúrgica dels CA, la taxa elevada de recidives va portar a assajar radioteràpia combinada amb quimioteràpia, excepte en el cas de tumors patològicament ben diferenciats del marge anal (T1NO), és a dir, tumors de S’utilitza radioteràpia combinada amb mitomicina C i 5 fluoruracilo. Els resultats són molt bons, ja que més del 80% de pacients amb malaltia local curen amb aquest tractament.

En pacients amb metàstasi o que recidiven després d’haver respost al tractament inicial, pot assajar quimioteràpia basada en cisplatí i 5FU. Poques vegades s’obtenen respostes completes i la supervivència no és perllongada.
En els pacients amb biòpsia positiva després ràdio-quimioteràpia, s’extirpa el tumor. En aquests malalts s’observen supervivències en prop del 50% de pacients als 5 anys del diagnòstic.
La seva patologia, clínica i terapèutica són semblants a la indicada en el capítol “Melanoma”. La supervivència als 5 anys sol ser semblant al CA de cèl·lules escamoses.