Càncer del canal anal

Està augmentant la seva incidència en portadors del VIH.
PATOLOGIA
Carcinomes de cèl·lules escamoses.
MANIFESTACIONS CLÍNIQUES
Dolor a la regió rectal (porció terminal d’intestí), hemorràgies i símptomes d’obstrucció a la progressió de la massa fecal.
TRACTAMENT
S’intenta evitar la cirurgia mitjançant quimioteràpia (amb 5 Fluouracilo associat a cisplatí, o aquest amb mitomicina C) més radioteràpia.
Però els pacients que no toleren aquest tractament, o en què fracassa, han de ser sotmesos a cirurgia.