Càncer del coll d’úter

EPIDEMIOLOGIA
Sol diagnosticar en el 1,35 de dones amb SIDA.

CAUSES I FACTORS DE RISC
Es combinen la gran depressió del sistema defensiu (immunitari) propi de la SIDA amb les infeccions.

PATOLOGIA
La majoria d’aquests tumors són de cèl·lules escamosos.

MANIFESTACIONS CLÍNIQUES
Les dones amb risc de ser portadores de SIDA s’han de sotmetre a freqüents revisions ginecològiques per intentar diagnosticar precoçment aquest càncer. En aquest cas, no ha donat encara símptomes.
La malaltia avançada es manifesta, o bé per hemorràgia post-coit o emissions pestilents serohemorrágicas via vaginal.

DIAGNÒSTIC D’EXTENSIÓ
El mateix que per al càncer de coll d’úter en general (vegeu el capítol corresponent).

TRACTAMENT
Similar al del càncer de coll d’úter en general i segons estadi.
Per la immunodepressió, major risc de recidives a curt terme