Leucèmies

Leucèmia i tumors del sistema nerviós central (veure Tumors de cervell) són estudiades en els apartats corresponents.