Limfoma no hodgkin (lnh)

LImFOMA NO HODGKIN (LNH)
La seva incidència és al voltant de 60 vegades més que en la població sense SIDA.

EPIDEMIOLOGIA
Prop del 6% de tots els pacients infectats per l’HIV desenvolupen un LNH. És més freqüent en homes que dones i en blancs que en negres.

PATOLOGIA
La majoria són d’alt grau (veure el capítol de Limfomes no Hodgkin).

MANIFESTACIONS CLÍNIQUES
El 80% de pacients pateixen febre, aprimament i suors nocturns.
Són LNH avançats, amb una majoria amb extensió més enllà dels ganglis limfàtics.
Les localitzacions extralinfàtiques més freqüents són: cervell (30% de pacients); tub digestiu (25%) i medul·la òssia mielopoyética (25%).

DIAGNÒSTIC D’EXTENSIÓ
El mateix que l’utilitzat en LNH no associats a sida (veure el capítol corresponent).

TRACTAMENT
El tractament essencial és quimioteràpia amb radioteràpia de suport en determinades localitzacions.
Pautes semblants a les recollides en el capítol de Limfomes no Hodgkin.