SIDA i Càncer

El 40% de pacients amb SIDA tenen un càncer durant la seva vida. Els més freqüents són sarcoma de Kaposi, limfoma no Hodgkin, càncer de coll d’úter i carcinoma anal, que es descriuen a continuació.
Encara que la seva incidència està disminuint, el sarcoma de Kaposi és el més freqüent d’aquests tumors en pacients amb SIDA.