Noticias

La relació entre estrès i aparició de càncer de mama és una qüestió molt debatuda molt debatuda i una creença molt arrelada a nivell popular. No obstant això els intents d’establir una base sòlida al respecte fins ara no han pogut concloure en res concret. És molt difícil establir dades fiables a partir de l’experiència del càncer i l’autoavaluació de les dones (en aquest cas) deixa molts dubtes. Què és estrès o estressant per a cadascuna? Quin paper juga l’experiència del càncer a l’hora de jutjar o valorar els fets vitals que han precedit a l’aparició de la malaltia? Sovint l’experiència clínica ens mostra que una malaltia com el càncer fa que les persones repassin la seva vida fins al moment i les valoracions que es fan varien segons molts aspectes entre els quals es troba la personalitat i formes de reaccionar a l’estrès. Segueixen les investigacions al respecte però cal ser molt cautelosos amb això ja que es pot caure en actituds com la culpa que no només no són recomanables, sinó que no ajuden a la pacient en la seva lluita contra la malaltia.

Un estudi realitzat al Regne Unit llança dades interessants. Aquest estudi té l’avantatge de ser prospectiu, és a dir que no fa servir el record de les persones, sinó que les segueix des del principi en un registre i va recollint dades que relaciona després amb l’aparició de càncer de mama. En aquest cas es tracta del Breakthrough Generations Study que inclou dades de 113.000 dones reclutades des de 2003 a 2010. Inclou dones des del 16 anys i a l’inici es van obtenir dades respecte als seus factors de risc pel que fa al càncer de mama. També es va obtenir una mostra de sang de cadascuna de les participants. Es van incloure qüestions sobre fets estressants en el seguiment, així com es va demanar a cada dona que avalués si havia patit alguna situació estressant i avalués com o com de estressant.

L’anàlisi estadística posterior, a partir del diagnòstic de càncer passat al llarg del temps en algunes dones, es va realitzar controlant les dades d’altres factors de risc com alcohol, obesitat … ..Els resultats van mostrar que les dones amb situacions d’estrès continuades no tenien més càncer de mama que les altres.

Aquest tipus d’estudis són molt importants doncs avaluen a les dones al llarg de la seva vida, fent-los valorar la seva experiència amb l’estrès no quan ha aparegut el càncer, sinó al llarg del temps. També inclou elements objectius com l’ocurrència d’estressors reconeguts (mort d’un ésser estimat, pèrdua de treball …), amb el que es va intentar evitar al màxim la subjectivitat de l’autovaloració personal que mai està exempta de biaixos.

Aquests treballs s’han de promoure i seguir donant suport ja que són peces fonamentals per tenir dades fidedignes amb què treballar amb les pacients i els seus familiars.

L’estudi està realitzat per Schoemarker i col·laboradors de l’Institut per a la Investigació del Càncer, a Londres

Leave a Reply