Noticias

Somni i Càncer

El somni és una necessitat biològica que es produeix de manera periòdica i que constitueix un procés vital. Si bé encara avui la raó per la qual dormim és un enigma biològic, sí es coneixen algunes funcions d’aquest. Així per exemple, durant el son profund N3 segreguem la major part d’hormona del creixement -imprescindible per als nens en edat de creixement- però també molt important per als adults per la seva funció reparadora a nivell muscular. El somni REM, en canvi, tindria una clara repercussió sobre els processos de memòria i sobre la reorganització emocional. En tot cas el somni compleix una funció reparadora que, quan s’altera, afecta de forma global al nostre organisme fent-nos entre altres coses més vulnerables a patir determinades malalties (cardiovasculars, endocrines, càncer, etc.).

El procés circadià que regula el ritme de son-vigila es manifesta de forma periòdica cada 24 hores influenciat per la llum solar i intervingut especialment per la secreció de Melatonina, de manera que, en situacions normals, la somnolència apareix durant la nit i la vigília durant el dia. Si aquest procés s’altera (per ex. En els treballadors a torns) es produeix una “disrupció circadiària” o “cronodisrupción” que pot provocar entre altres, alteracions cardiovasculars, endocrines, cognitives, anímiques i càncer. En aquest sentit nombrosos estudis demostren com, en treballadors a torns i per efecte de l’alteració de ritme en la secreció de Melatonina, s’observen taxes elevades de càncer de mama i de còlon (en els homes). Altres estudis mostren també com l’esperança de vida dels pacients en tractament contra el càncer, és més gran si presenten un sistema circadià “robust”.

En vista de les troballes científiques que relacionen ritme circadià i càncer, els investigadors plantegen tractaments que s’adaptin a cada ritme circadià en particular i plantegen també la possibilitat de l’ús de la Melatonina com coadjuvant en el tractament d’alguns tipus de càncer, fets tots dos que obren una nova via en la recerca de noves solucions contra la malaltia.

Francisco J Segarra

Somnólogo (Expert en Medicina del Son per l’European Sleep Resarch Society)

Coordinador: Clínica del Son Estivill

Unitat de Patologia del Son – Hospital General de Catalunya

Leave a Reply